ความสำเร็จ

ทริคดี ๆ ปรับ Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

3 ทริค พัฒนาตัวเอง

Mindset หมายถึง กระบวนการคิดหรือวิธีคิดซึ่งสามารถพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตได้ โดยในทางทฤษฎี นักวิทยาศาสตร์ Carol Dweck ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ว่า Mindset แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 Fixed Mindset หรือ แบบตายตัว ประเภทที่ 2 Growth Mindset หรือ แบบเติบโตได้

หากใครที่มี Fixed Mindset ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพัฒนาตัวเองจึงมักหนีหรือไม่กล้าเผชิญกับปัญหาเนื่องจากมีความคิดว่า คนเราไม่สามารถเก่งขึ้นได้ เก่งแค่ไหนก็เก่งแค่นั้น หรือถ้าได้ทำงานก็ทำงานในระดับเดิมและเมื่อเห็นคนที่ประสบความสำเร็จก็จะมองว่าเขาเหล่านั้นเก่ง แต่ตัวเองมีความคิดจำกัดว่า “เราคงทำไม่ได้หรอก”

ส่วนคนที่มี Growth Mindset ก็จะมีความคิดตรงข้ามกับประเภทแรกโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้ามีความพยายาม และเมื่อได้มองคนที่ประสบความสำเร็จก็จะคิดว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี 3 ทริค การพัฒนาตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ดังต่อไปนี้

3 ทริค พัฒนาตัวเอง

ทริคที่ 1 มองหาต้นแบบหรือไอดอลดี ๆ

Mindset สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ด้วยการถ่ายเทจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งเริ่มต้นการมองหาและใกล้ชิดบุคคลต้นแบบหรือที่ผู้คนนิยมเรียกกันว่า ไอดอล เปรียบเสมือนว่า ได้คบเพื่อนแล้วไปติดนิสัยของเพื่อนไปด้วย เช่น หากอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ขยันและสู้ปัญหาเราก็จะติดนิสัยขยันและแก้ปัญหาได้ด้วย ในทางตรงข้าม หากอยู่กับเพื่อนที่ท้อแท้และเบื่อหน่ายก็จะติดนิสัยเหล่านี้เช่นกัน เพราะฉะนั้น หากอยากเปลี่ยน Mindset ไปในทางที่ดีขึ้น การเลือกคบคนเป็นต้นแบบจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ทริคที่ 2 คบเพื่อนทางโซเชียลมีเดียที่มีความคิดดี

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ได้คลุกคลีเพื่อนในโลกโซเชียลมีเดียนอกเหนือจากโลกความเป็นจริง ซึ่งเพื่อนในทางโซเชียลนั้นมีทั้งดีและไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลือกคบเพื่อนที่มีความคิดดีหรือไม่ดีได้ หากได้เลือกอ่านหรือดูเพื่อนที่มี Mindset ทีดี แน่นอนความคิดของพวกเขาเหล่านั้นก็จะถ่ายเทมาสู่คุณไม่มากก็น้อย

ทริคที่ 3 เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยน Mindset ได้

การตั้ง Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ให้เชื่อว่าสามารถทำได้ ชีวิตก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดไว้ ในทางตรงข้าม หากไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้จริง หลังจากที่เชื่อว่าเปลี่ยนได้ ให้ลงมือทำตาม Mindset อาจจะมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนกันไปเพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก

คนเราสามารถเปลี่ยนแปลง Mindset ได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตาม และหากได้เกิดปัญหาที่ไม่ดีในชีวิต เพียงสำรวจตัวเองว่าเป็น Fixed Mindset หรือไม่ แล้วนำ 3 ทริคที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นไปใช้อย่างต่อเนื่อง แล้วจะพบว่าสามารถเปลี่ยนเป็น Growth Mindset และนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ทริคดี ๆ ปรับ Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น