ความสำเร็จ

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

ทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะหมายถึงการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีชื่อเสียง มีเงินในบัญชีธนาคารที่มากขึ้น ฯลฯ ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม จึงควรศึกษาทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเพื่อนำไปปรับใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติเป็นประจำ มีดังนี้

1. การเห็นโอกาสในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค หรือบททดสอบยากแค่ไหนในสายงานทั้งรัฐและเอกชน เขาเหล่านั้นจะยิ้มรับและมองเห็นโอกาสที่ตามมา ว่าเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

2. ไม่ท้อแท้ท้อถอยง่าย ๆ

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จำเป็นที่ทุกคนต้องใช้กำลังสติปัญญาในการรับมือปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การหาช่องทางตลาดใหม่ ซึ่งหากท้อแท้ หรือถอดใจ ก็จะมีแต่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน และยิ่งทำให้คู่แข่งทิ้งห่าง การสู้ไม่ถอยจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว

3. การลงมือทำงานหนักด้วยตัวเอง

แม้หลายคนจะมีฐานะเป็นลูกของเจ้าของบริษัท แต่ก็ไม่ถือตัวที่จะลงมาเรียนรู้งานระดับล่างสุด ไม่ว่าเป็นงานที่หนักหรือเหนื่อยเพียงไหน การลงมือเรียนรู้และสู้งานหนักเอง จะทำให้ได้เข้าใจระบบการทำงานทั้งของเครื่องจักรกล ระบบเอกสาร บัญชี กฎหมาย การตลาด ฯลฯ รวมถึงทำให้ได้รู้จักเพื่อนและลูกน้องแต่ละคน ว่ามีอุปนิสัยในการทำงานอย่างไร จะทำให้สามารถดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง และลดโอกาสเกิดปัญหาการคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ด้วยเทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติ

4. การช่างสังเกต

การรู้จักสังเกตแม้เรื่องเล็กน้อย จะช่วยให้มองเห็นสิ่งผิดปกติหรือเกิดการตั้งคำถามที่น่าสนใจ นำมาซึ่งการวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าเป็นสายงานบริการ การผลิตสินค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วย

5. การให้ความสำคัญกับมิตรภาพ

การมีเพื่อนที่ดี จะเป็นคู่คิดและผู้ให้คำปรึกษาที่หลากหลายตามประสบการณ์ของแต่ละคนได้ ซึ่งมิตรภาพที่ดีจะช่วยในการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในวงการวิชาการได้ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสาขาอาชีพใด ก็จำเป็นต้องมีเพื่อนแท้ไว้ใกล้ตัว

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 ข้อข้างต้น เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานตัวเองได้ ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรรัฐหรือเอกชน ซึ่งจะทำให้ยิ้มสู้ได้กับทุกปัญหา มีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ที่สำคัญ คือ เกิดการสั่งสมอุปนิสัยความช่างสังเกต อดทน และขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างรอบด้านตามมา