ธุรกิจ SEO

เว็บไซต์ SEO ทำไปแล้ว จะได้อะไร

การทำเว็บไซต์ SEO จะได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

การทำเว็บไซต์ SEO ตามระบบของ Google ซึ่งย่อมาจาก search engine optimization เป็นช่องทางที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับธุรกิจออนไลน์ของคุณ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนำให้ธุรกิจที่เปิดใหม่รวมถึงกิจการที่ต้องการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม มองหาที่ปรึกษาในการทำ SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การทำเว็บไซต์ SEO จะได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ช่วยในการแก้ไขปัญหาเก่า ๆ ที่มีอยู่

ปัญหาของเว็บไซต์ที่เปิดมานาน 5 ปีขึ้นไปมักเจอกัน ก็คือ ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ การตั้งชื่อ URL ที่เป็นภาษาไทย ทำให้ตัวสะกดผิดพลาด การใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูงผ่าน hosting ที่เป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกัน จึงมีปัญหาในการดาวน์โหลด สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกของการทำเว็บไซต์ SEO เพื่อให้เดินหน้าพัฒนาในส่วนต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

สร้างภาพลักษณ์ใหม่

เว็บไซต์ที่อิงรูปแบบสำเร็จรูป จะมีความดึงดูดใจผู้อ่านน้อย และถ้ายังขาดบทความที่มีความทันสมัยในเนื้อหา ก็จะยิ่งประสบปัญหาในการเข้าถึงลูกค้า ดังนั้นการถือโอกาสทำ SEO เพื่อปรับภาพลักษณ์ใหม่ ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในปี 2020 ที่ผู้คนนิยมอ่านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทุกที่ หากเริ่มพัฒนาเว็บไซต์อย่างจริงจังเสียแต่วันนี้ก็จะเริ่มเห็นผลที่ดีได้

การเพิ่มยอดขาย

ยอดขายจะตามมาได้จากการมีบทความ SEO ที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูง ให้สาระประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายจึงควรเรียนรู้การใช้โปรแกรม WordPress และ Yoast SEO เพื่อพัฒนาคุณภาพบทความให้ดีที่สุด ซึ่งก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการทำบทความ SEO ลงเว็บไซต์ด้วย จึงจะเห็นผลที่ชัดเจน

การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

ปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงจากการกดปุ่มแชร์ข้อมูลกันทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube การเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ และเชื่อมโยงลิงก์ของบทความ SEO ให้มากขึ้น จะเพิ่มอันดับที่ดีขึ้นในหน้าจอการสืบค้นและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้มาก

ช่วยประหยัดค่าโฆษณา

การโฆษณาถือว่าเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่ต้องมีการจ้างบริษัททำสื่อ และมีการเช่าพื้นที่โฆษณา หากเป็นการประมูลพื้นที่โฆษณาในระบบของ Google จะเรียกว่า SEM หรือ search engine marketing ซึ่งก็ต้องมีการเสียค่าประมูลพื้นที่และจ่ายตามจำนวนครั้งของการคลิก ดังนั้นการทำ SEO นอกจากจะทำให้เว็บไซต์มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยในการลดต้นทุนส่วนนี้ได้ในระยะยาว

จะเห็นได้ว่า การทำเว็บไซต์ SEO มีประโยชน์ในหลายด้าน หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นถึงประโยชน์ในการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้นต่อไป

เว็บไซต์ SEO ทำไปแล้ว จะได้อะไร