ความสำเร็จ

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

ทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะหมายถึงการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีชื่อเสียง มีเงินในบัญชีธนาคารที่มากขึ้น ฯลฯ ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม จึงควรศึกษาทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเพื่อนำไปปรับใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติเป็นประจำ มีดังนี้

1. การเห็นโอกาสในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค หรือบททดสอบยากแค่ไหนในสายงานทั้งรัฐและเอกชน เขาเหล่านั้นจะยิ้มรับและมองเห็นโอกาสที่ตามมา ว่าเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

2. ไม่ท้อแท้ท้อถอยง่าย ๆ

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จำเป็นที่ทุกคนต้องใช้กำลังสติปัญญาในการรับมือปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การหาช่องทางตลาดใหม่ ซึ่งหากท้อแท้ หรือถอดใจ ก็จะมีแต่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน และยิ่งทำให้คู่แข่งทิ้งห่าง การสู้ไม่ถอยจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว

3. การลงมือทำงานหนักด้วยตัวเอง

แม้หลายคนจะมีฐานะเป็นลูกของเจ้าของบริษัท แต่ก็ไม่ถือตัวที่จะลงมาเรียนรู้งานระดับล่างสุด ไม่ว่าเป็นงานที่หนักหรือเหนื่อยเพียงไหน การลงมือเรียนรู้และสู้งานหนักเอง จะทำให้ได้เข้าใจระบบการทำงานทั้งของเครื่องจักรกล ระบบเอกสาร บัญชี กฎหมาย การตลาด ฯลฯ รวมถึงทำให้ได้รู้จักเพื่อนและลูกน้องแต่ละคน ว่ามีอุปนิสัยในการทำงานอย่างไร จะทำให้สามารถดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง และลดโอกาสเกิดปัญหาการคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ด้วยเทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติ

4. การช่างสังเกต

การรู้จักสังเกตแม้เรื่องเล็กน้อย จะช่วยให้มองเห็นสิ่งผิดปกติหรือเกิดการตั้งคำถามที่น่าสนใจ นำมาซึ่งการวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าเป็นสายงานบริการ การผลิตสินค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วย

5. การให้ความสำคัญกับมิตรภาพ

การมีเพื่อนที่ดี จะเป็นคู่คิดและผู้ให้คำปรึกษาที่หลากหลายตามประสบการณ์ของแต่ละคนได้ ซึ่งมิตรภาพที่ดีจะช่วยในการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในวงการวิชาการได้ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสาขาอาชีพใด ก็จำเป็นต้องมีเพื่อนแท้ไว้ใกล้ตัว

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 ข้อข้างต้น เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานตัวเองได้ ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรรัฐหรือเอกชน ซึ่งจะทำให้ยิ้มสู้ได้กับทุกปัญหา มีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ที่สำคัญ คือ เกิดการสั่งสมอุปนิสัยความช่างสังเกต อดทน และขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างรอบด้านตามมา

ความสำเร็จ

นิสัยแบบผู้ประสบความสำเร็จที่คุณก็สร้างได้ 2019

นิสัยแบบผู้ประสบความสำเร็จที่คุณก็สร้างได้ 2019

กล่าวได้ว่า ไม่มีใครที่ไม่อยากประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีโอกาสประสบความสำเร็จต่างกัน คือ อุปนิสัย หรือกิจวัตร ที่ทำเป็นประจำ ซึ่งจะส่งผลแบบสะสม ที่ผลักดันให้มีการเติบโตในหน้าที่การงานที่ต่างกัน

เราจึงรวบรวมอุปนิสัยที่สำคัญ จากผู้ประสบความสำเร็จชั้นแนวหน้าในสังคม เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้และฝึกฝนตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาฝากกัน ดังนี้

1. เก็บเงินก่อนใช้จ่าย

การประหยัดอดออมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการวางแผนและมีวินัยอย่างมาก เมื่อมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนหรือขึ้นกับชิ้นงาน (กรณีที่รับงานแบบฟรีแลนซ์) ควรทำการจัดสรรหรือแบ่งเงินออมไว้ 1 ใน 3 ส่วนเสมอ ก่อนจะนำส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

2. อดทนและมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ

การอดทนที่จะเรียนรู้งาน ฝึกฝนตัวเองจากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ให้ทำเป็นได้อย่างดี เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตให้มากที่สุด ความสม่ำเสมอในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ จะทำให้มีความชำนาญและความสามารถรอบด้านมากขึ้นเรื่อย ๆ

3. ฝันให้ใหญ่กว่าเดิม

การพัฒนาตนเองของผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักไม่หยุดเพียงเป้าหมายของการเป็นลูกจ้างที่ดี แต่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว ที่สามารถสร้างความร่ำรวยและชื่อเสียงให้มากยิ่งขึ้น จึงมักมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลากหลายศาสตร์ เช่น ศึกษาเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ หรือหลักการบริหาร เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปอย่างรวดเร็ว

4. คบเพื่อนใหม่ ๆ

การมีเพื่อนหลากหลายวงการ หรือมีแนวคิดที่มาจากหลายวงการ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดงานให้เติบโตยิ่งขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันเราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้กับเพื่อนใหม่ ๆ ทั่วโลก ขอเพียงนำไอเดียมาพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นแน่นอน

5. ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้หลากหลาย

การทำกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น การทำงานอาสาสมัคร การเล่นกีฬา การเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้ ฯลฯ นักธุรกิจชั้นนำจำนวนมากได้แนวคิดที่ต่อยอดธุรกิจได้จากการทำกิจกรรมเหล่านี้

จะเห็นได้ว่าอุปนิสัยที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างดีในทุกสาขาอาชีพ ขอเพียงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และตั้งใจนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ก็มั่นใจได้ว่าความสำเร็จในชั้นแนวหน้าของอาชีพรออยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน

ฝึกฝนตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น