ความสำเร็จ

ทริคดี ๆ ปรับ Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

3 ทริค พัฒนาตัวเอง

Mindset หมายถึง กระบวนการคิดหรือวิธีคิดซึ่งสามารถพัฒนาและเปลี่ยนชีวิตได้ โดยในทางทฤษฎี นักวิทยาศาสตร์ Carol Dweck ได้กล่าวเรื่องนี้ไว้ว่า Mindset แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 Fixed Mindset หรือ แบบตายตัว ประเภทที่ 2 Growth Mindset หรือ แบบเติบโตได้

หากใครที่มี Fixed Mindset ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพัฒนาตัวเองจึงมักหนีหรือไม่กล้าเผชิญกับปัญหาเนื่องจากมีความคิดว่า คนเราไม่สามารถเก่งขึ้นได้ เก่งแค่ไหนก็เก่งแค่นั้น หรือถ้าได้ทำงานก็ทำงานในระดับเดิมและเมื่อเห็นคนที่ประสบความสำเร็จก็จะมองว่าเขาเหล่านั้นเก่ง แต่ตัวเองมีความคิดจำกัดว่า “เราคงทำไม่ได้หรอก”

ส่วนคนที่มี Growth Mindset ก็จะมีความคิดตรงข้ามกับประเภทแรกโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้ามีความพยายาม และเมื่อได้มองคนที่ประสบความสำเร็จก็จะคิดว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี 3 ทริค การพัฒนาตัวเองจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ดังต่อไปนี้

3 ทริค พัฒนาตัวเอง

ทริคที่ 1 มองหาต้นแบบหรือไอดอลดี ๆ

Mindset สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ด้วยการถ่ายเทจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งเริ่มต้นการมองหาและใกล้ชิดบุคคลต้นแบบหรือที่ผู้คนนิยมเรียกกันว่า ไอดอล เปรียบเสมือนว่า ได้คบเพื่อนแล้วไปติดนิสัยของเพื่อนไปด้วย เช่น หากอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ขยันและสู้ปัญหาเราก็จะติดนิสัยขยันและแก้ปัญหาได้ด้วย ในทางตรงข้าม หากอยู่กับเพื่อนที่ท้อแท้และเบื่อหน่ายก็จะติดนิสัยเหล่านี้เช่นกัน เพราะฉะนั้น หากอยากเปลี่ยน Mindset ไปในทางที่ดีขึ้น การเลือกคบคนเป็นต้นแบบจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ทริคที่ 2 คบเพื่อนทางโซเชียลมีเดียที่มีความคิดดี

ปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ได้คลุกคลีเพื่อนในโลกโซเชียลมีเดียนอกเหนือจากโลกความเป็นจริง ซึ่งเพื่อนในทางโซเชียลนั้นมีทั้งดีและไม่ดี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะเลือกคบเพื่อนที่มีความคิดดีหรือไม่ดีได้ หากได้เลือกอ่านหรือดูเพื่อนที่มี Mindset ทีดี แน่นอนความคิดของพวกเขาเหล่านั้นก็จะถ่ายเทมาสู่คุณไม่มากก็น้อย

ทริคที่ 3 เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยน Mindset ได้

การตั้ง Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น ให้เชื่อว่าสามารถทำได้ ชีวิตก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดไว้ ในทางตรงข้าม หากไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้จริง หลังจากที่เชื่อว่าเปลี่ยนได้ ให้ลงมือทำตาม Mindset อาจจะมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนกันไปเพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก

คนเราสามารถเปลี่ยนแปลง Mindset ได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนก็ตาม และหากได้เกิดปัญหาที่ไม่ดีในชีวิต เพียงสำรวจตัวเองว่าเป็น Fixed Mindset หรือไม่ แล้วนำ 3 ทริคที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นไปใช้อย่างต่อเนื่อง แล้วจะพบว่าสามารถเปลี่ยนเป็น Growth Mindset และนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ทริคดี ๆ ปรับ Mindset เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

ธุรกิจ SEO

เว็บไซต์ SEO ทำไปแล้ว จะได้อะไร

การทำเว็บไซต์ SEO จะได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

การทำเว็บไซต์ SEO ตามระบบของ Google ซึ่งย่อมาจาก search engine optimization เป็นช่องทางที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับธุรกิจออนไลน์ของคุณ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแนะนำให้ธุรกิจที่เปิดใหม่รวมถึงกิจการที่ต้องการกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม มองหาที่ปรึกษาในการทำ SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การทำเว็บไซต์ SEO จะได้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ช่วยในการแก้ไขปัญหาเก่า ๆ ที่มีอยู่

ปัญหาของเว็บไซต์ที่เปิดมานาน 5 ปีขึ้นไปมักเจอกัน ก็คือ ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ การตั้งชื่อ URL ที่เป็นภาษาไทย ทำให้ตัวสะกดผิดพลาด การใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูงผ่าน hosting ที่เป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกัน จึงมีปัญหาในการดาวน์โหลด สิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรกของการทำเว็บไซต์ SEO เพื่อให้เดินหน้าพัฒนาในส่วนต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

สร้างภาพลักษณ์ใหม่

เว็บไซต์ที่อิงรูปแบบสำเร็จรูป จะมีความดึงดูดใจผู้อ่านน้อย และถ้ายังขาดบทความที่มีความทันสมัยในเนื้อหา ก็จะยิ่งประสบปัญหาในการเข้าถึงลูกค้า ดังนั้นการถือโอกาสทำ SEO เพื่อปรับภาพลักษณ์ใหม่ ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในปี 2020 ที่ผู้คนนิยมอ่านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทุกที่ หากเริ่มพัฒนาเว็บไซต์อย่างจริงจังเสียแต่วันนี้ก็จะเริ่มเห็นผลที่ดีได้

การเพิ่มยอดขาย

ยอดขายจะตามมาได้จากการมีบทความ SEO ที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูง ให้สาระประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้ที่ต้องการเพิ่มยอดขายจึงควรเรียนรู้การใช้โปรแกรม WordPress และ Yoast SEO เพื่อพัฒนาคุณภาพบทความให้ดีที่สุด ซึ่งก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการทำบทความ SEO ลงเว็บไซต์ด้วย จึงจะเห็นผลที่ชัดเจน

การเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ

ปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มที่ช่วยเชื่อมโยงจากการกดปุ่มแชร์ข้อมูลกันทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube การเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ และเชื่อมโยงลิงก์ของบทความ SEO ให้มากขึ้น จะเพิ่มอันดับที่ดีขึ้นในหน้าจอการสืบค้นและเพิ่มการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้มาก

ช่วยประหยัดค่าโฆษณา

การโฆษณาถือว่าเป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่ต้องมีการจ้างบริษัททำสื่อ และมีการเช่าพื้นที่โฆษณา หากเป็นการประมูลพื้นที่โฆษณาในระบบของ Google จะเรียกว่า SEM หรือ search engine marketing ซึ่งก็ต้องมีการเสียค่าประมูลพื้นที่และจ่ายตามจำนวนครั้งของการคลิก ดังนั้นการทำ SEO นอกจากจะทำให้เว็บไซต์มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยในการลดต้นทุนส่วนนี้ได้ในระยะยาว

จะเห็นได้ว่า การทำเว็บไซต์ SEO มีประโยชน์ในหลายด้าน หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นถึงประโยชน์ในการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้นต่อไป

เว็บไซต์ SEO ทำไปแล้ว จะได้อะไร

อาชีพ

ธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันเริ่มเห็นหลาย ๆ องค์กรมีนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะเห็นผลที่กระทบต่อคนและสัตว์โลกอย่างมากมาย จึงถึงเวลาที่เราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการพลาสติกและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังกันเสียที นอกจากนี้ก็มีแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจในเรื่องนี้กันมากขึ้น ซึ่งเราขอนำเสนอ 5 แนวคิดที่น่าสนใจ เผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นรักษ์โลก

5 แนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ

ในอดีตหากต้องใช้วัสดุใส่อาหารเวลาอยู่นอกบ้านที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้แบบสะดวก ตัวเลือกอันดับแรกคงไม่พ้นวัสดุจากโฟม ซึ่งปัจจุบันก็พบว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม สามารถส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมีแนวคิดผลิตวัสดุใส่อาหารแทนโฟมมากขึ้น อย่างเช่น ชานอ้อยหรือกาบหมาก ถ้าใครที่มองเห็นว่าวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากสามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีความคงทนระดับหนึ่ง ก็ลองนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ทำกระเป๋ามีมากมายหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือถ้าเป็นหนังแท้จากธรรมชาติก็มีต้นทุนราคาสูงและต้องผ่านกระบวนการมากมาย แต่ปัจจุบันนี้มีการผลิตกระเป๋าโดยใช้วัสดุจากกาบกล้วย ซึ่งถือเป็นการต่อชีวิตให้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาสร้างมูลค่าได้มากกว่าเดิมหลายเท่า โดยสามารถใช้งานได้มากกว่า 5 ปี แต่ต้องดูแลระวังไม่ให้เปียกน้ำ ถือเป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ร้านขายของแบบแบ่งบรรจุ

บรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำยาต่าง ๆ ที่เราซื้อมาเพื่อใช้ในบ้านก่อให้เกิดขยะพลาสติกได้มากมาย การที่มีร้านที่เราสามารถนำขวดไปเติมน้ำยาได้ จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดขยะพลาสติกเหล่านี้ หากมีร้านที่มีแนวคิดเช่นนี้ในทุกชุมชนก็จะช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากจะกระจายรายได้ให้ชุมชนแล้ว ยังเป็นการเที่ยวแบบรักษ์โลกด้วย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทริปที่ให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงลดการสร้างขยะพลาสติก ได้เที่ยวแล้ว ยังได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปในตัว จึงเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนับสนุน

อุปกรณ์ช่วยย่อยขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ย

วิธีการจัดการขยะเปียกของหลาย ๆ บ้านอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าบ้านไหนมีพื้นที่มาก ก็อาจใช้วิธีฝังกลบหรือหมักด้วยตัวช่วยทางชีวภาพอื่น ๆ แต่หลายบ้านก็มีพื้นที่จำกัด การหาวิธีกำจัดขยะโดยใช้พื้นที่ปริมาณน้อย ๆ ภายในเวลาอันสั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องย่อยเศษอาหารแบบใช้ไฟฟ้าโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วย และยังมีบางแนวคิดที่ใช้ประโยชน์จากวงจรชีวิตของหนอน โดยให้หนอนเป็นตัวช่วยย่อยอาหารและเติบโตเป็นแมลงได้ต่อไปด้วย

แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องทำเป็นธุรกิจเพื่อให้คนรู้จักเป็นวงกว้างเท่านั้น การที่เราเริ่มต้นทำอะไรเท่าที่จะทำได้ ก็เป็นทางหนึ่งที่แสดงออกถึงการรักษ์โลกแล้ว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ความประหยัด

เทคนิคเก็บเงินแสนให้ได้ใน 1 ปี

เทคนิคเก็บเงินแสนให้ได้ใน 1 ปี

การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ทำให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการนำไปต่อยอดทำธุรกิจหรือลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

วิธีออมเงินให้ได้หลักแสนในเวลาหนึ่งปี

  • ลดการซื้อกาแฟ

การซื้อกาแฟดื่มเป็นกิจวัตรประจำวันของหลายคน สมมติราคากาแฟแก้วละ 50-60 บาท จะเท่ากับ โดยเฉลี่ยคุณต้องเสียค่าเครื่องดื่ม 1,500-1,800 บาททุกเดือน และหากซื้อวันละ 2 แก้ว พร้อมซื้อคุกกี้หรือขนมปังรับประทานคู่กัน ก็เท่ากับเงิน 4,000-5,000 บาทเลยทีเดียว และเมื่อคูณด้วยเวลา 12 เดือน จะเท่ากับเงินประมาณ 50,000 – 60,000 บาท เพียงการงดดื่มกาแฟเป็นของว่าง ก็ช่วยประหยัดเงินให้กับคุณได้ครึ่งแสนอย่างไม่น่าเชื่อ

  • การซื้ออุปกรณ์ไอทีที่ตกรุ่น

ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ Android แบรนด์ใดก็ตาม จะสังเกตได้ว่าทุกปีจะมีรุ่นใหม่ผลิตออกมา ซึ่งจะมีราคาที่สูงตามคุณสมบัติของเครื่องที่เพิ่มหน่วยความจำ Ram Rom ความละเอียดของกล้อง ความชัดเจนของระบบเครื่องเสียง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้รุ่นเก่าที่ผลิตออกมาก่อนนั้น 1-2 รุ่น ราคาตกลงไปมาก หากคุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ล่าสุด เราแนะนำให้ซื้อเครื่องที่ตกรุ่นไป 1-2 รุ่น หรือจะเลือกโทรศัพท์มือสองก็จะยิ่งประหยัดได้หลายพันบาท เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดเช่น แอร์ โทรทัศน์ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ เพียงเลือกที่ตอบโจทย์การใช้งานหลักของคุณก็เพียงพอแล้ว

  • ทำอาหารรับประทานเอง

ประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่ทำเอง นอกจากจะได้บริโภคอาหารที่สดใหม่มีคุณภาพสูง ลดปริมาณน้ำมันทอดในอาหาร อันเป็นสาเหตุของโรคไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ ได้แล้ว ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อได้มากยิ่งขึ้น และคุณสามารถที่จะนำใส่ปิ่นโตไปรับประทานเป็นมื้อกลางวันที่ทำงานได้อีกด้วย

  • ออมเงินตามจำนวนวันที่

เป็นวิธีที่หลายคนลองทำแล้วได้ผล นั่นคือ ให้ออมเงินตามจำนวนเลขวัน เช่น วันที่ 1 ออมเงิน 1 บาท วันที่ 10 หยอดกระปุก 10 บาท วันที่ 25 ออมอีก 25 บาท ฯลฯ ใส่กระปุกออกสิน หรือโอนเข้าบัญชีฝากประจำแบบ Promtpay ไว้ เพื่อไม่ให้มีค่าธรรมเนียมในการโอน ตลอดระยะเวลา 1 ปี คุณจะสามารถเก็บเงินได้ประมาณ 70,000 บาท โดยที่คุณไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแม้แต่น้อย และยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่มีความสม่ำเสมอจนทำได้สำเร็จด้วย

การออมเพื่อให้มีเงินหลักแสนดังเทคนิคที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่คุณทำได้ไม่ยาก เพียงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ก็สามารถมีเงินเก็บเพื่ออนาคตได้ตามต้องการอย่างรวดเร็ว

วิธีออมเงินให้ได้หลักแสนในเวลาหนึ่งปี

Blogging

นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรรู้จักแอปพลิเคชันอะไรบ้าง

Investing dot com

การใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ที่มีการพกพามือถือตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องจ้างเลขาผู้ช่วยหรือผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ทำให้ประหยัดต้นทุนธุรกิจ เสริมศักยภาพในการทำงานให้เบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวคุณเองมากขึ้น จึงส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจราบรื่นขึ้นในระยะยาว เรามาดูกันว่าแอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาช่วยให้การทำงานของนักธุรกิจยุคใหม่ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นมีอะไรบ้าง

Investing.com

เหมาะกับนักธุรกิจที่ชอบลงทุนในตลาดหุ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวซื้อขายรายวันหรือแนวปันผลระยะยาว เพราะการเล่นหุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนแบบอื่น จึงต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ แอปพลิเคชันนี้จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ นโยบายทางการค้า ภาษี การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ที่ช่วยให้นักธุรกิจที่รักการเล่นหุ้นตัดสินใจดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีบทวิเคราะห์ใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อให้วางแผนการลงทุนระยะกลางและระยะยาวที่ดียิ่งขึ้นด้วย

Twitter

ทวิตเตอร์ไม่ใช่มีประโยชน์แค่การแจ้งข่าวในวงการบันเทิงหรือข่าวสังคมการเมืองเท่านั้น ในต่างประเทศผู้คนนิยมตั้งค่าแจ้งเตือน Twitter รับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองที่สดใหม่อยู่เสมอ แม้บางทีจะเห็นพวกโฆษณาเว็บพนัน Hero88 หรือข้อมูลหนังผู้ใหญ่ปนออกมาบ้างก็ตาม ทุกครั้งที่มีแจ้งข่าวใหม่ ๆ ของบุคคลในรัฐบาลและวงการค้าขาย จะมีผลต่อราคาสินค้า เช่น กลุ่มไอที น้ำมัน ทองคํา ฯลฯ ทำให้เกิดการปรับแผนธุรกิจได้ทันความเปลี่ยนแปลง ที่เห็นได้ชัด ก็คือ การทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์ ที่ส่งผลต่อราคาหุ้นในตลาดหุ้นมากมาย หลังการแจ้งนโยบายใหม่ ๆ หรือแสดงท่าทีใด ๆ ออกมาทาง Twitter นี้

Square

เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณใช้บัตรเครดิตได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไม่ว่า จะเป็น Visa หรือ mastercard เหมาะกับนักธุรกิจที่มีบัตรเครดิตหลายใบ สำหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแต่ละส่วน ที่จะมีวันกำหนดจ่ายหนี้ไม่พร้อมกัน ทั้งยังสามารถที่จะเห็นโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้นด้วย

Evernote

เหมาะกับนักธุรกิจที่ทำงานระบบออนไลน์ มักจะมีการเก็บข้อมูล ถ่ายทำภาพหรือทำคลิปวีดีโอ นอกสถานที่อยู่บ่อยครั้ง สามารถที่จะบันทึกและก็แก้ไขข้อมูลได้อย่างอย่างละเอียด โดยระบบจะมีการอัปเดตสำรองข้อมูลให้อย่างสม่ำเสมอ จึงไม่มีการสูญหายอย่างแน่นอน ทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงป้องกันการแฮกได้สูง

การเลือกใช้แอปพลิเคชันรุ่นใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อนักธุรกิจที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย สามารถช่วยให้ธุรกิจราบรื่นยิ่งขึ้น นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงศึกษาและใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อบริหารจัดการงานประจำวันของตัวเองได้ดีที่สุด เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลาอันมีค่าไปได้มาก

ความงาม

ปัญหาสิววัยรุ่น ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

ปัญหาสิววัยรุ่น ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

ปัญหาสิววัยรุ่นเป็นเรื่องรบกวนใจทั้งหญิงและชาย ไม่ว่าจะเป็นสิวที่กำลังเกิดใหม่อักเสบบวมแดงหรือรอยดำจากการแกะสิวที่ทำให้ใบหน้าดูไม่เรียบเนียน

วิธีใดป้องกันการเกิดสิวในวัยรุ่นได้บ้าง

1. ลดการบริโภคอาหารทอดหรือมีไขมันสูง

เนื้อสัตว์ที่มีมันติดมาก เช่น หนังไก่ หนังปลา เนื้อหมูติดมัน ฯลฯ หรือทำด้วยการทอด เช่น แคบหมู ไก่ทอด หมูสามชั้น ฯลฯ จะมีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์สูง ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดสิวอุดตันและสิวอักเสบได้ง่าย ๆ บางคนอาจสังเกตตัวเองได้ว่าหลังจากรับประทานอาหารกลุ่มนี้ จะมีสิวอักเสบตามขึ้นมาใน 1-2 วันได้เลย

2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว

คนที่มีปัญหาผิวแห้ง หากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าเสียน้ำมากขึ้น จะทำให้เกิดสิวผดแพ้เป็นผื่นเม็ดเล็ก ๆ และทำให้มีปัญหาริ้วรอยตามมา ส่วนคนที่มีปัญหาผิวมัน ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวิตามินบำรุงมากเกินไป อาจทำให้เกิดสิวเสี้ยนและสิวอักเสบหรือที่เรียกว่าสิวหัวช้างมากขึ้น จึงต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิว ผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งต้องใช้สูตรที่มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว คนที่มีผิวมันต้องเลือกผลิตภัณฑ์สูตรที่เขียนว่า oil-free

3. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ

การนอนหลับสนิท 6-8 ชั่วโมงต่อวันสำคัญมาก เพราะช่วงกลางคืนร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสียออก ทำให้ผิวพรรณผ่องใสและลดปัญหาสิวอักเสบได้ การอดนอนจะทำให้ใบหน้าหมองคล้ำและผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นทำให้เป็นสิวง่ายกว่าปกติ

4. ไม่บีบแกะสิว

การบีบหรือแกะสิวจะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย และทิ้งร่องรอยเป็นจุดแดงจุดดำบนใบหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนในการทำให้รอยจางหาย หากเป็นสิวอักเสบ แนะนำให้ปรึกษาคลินิกที่มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม

5. ล้างผลิตภัณฑ์แต่งหน้าออกอย่างหมดจด

ก่อนนอนต้องล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้ง เลือกใช้เจลหรือคลีนเซอร์สูตรที่เหมาะกับผิวเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมด แล้วล้างหน้าด้วยสบู่เหลวสูตรควบคุมสิว การนอนหลับโดยที่ยังมีเครื่องสำอางตกค้างในรูขุมขนจะทำให้เป็นสิวและทำให้เกิดริ้วรอย จึงดูแก่ก่อนวัยได้

จะเห็นได้ว่า ปัญหาสิวเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ ทั้งด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้หากปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้ว ปัญหาสิวยังไม่ทุเลา แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคผิวหนัง เพื่อการรักษาที่ตรงจุดต่อไป

วิธีใดป้องกันการเกิดสิวในวัยรุ่นได้บ้าง

งาน, สุขภาพ

เทคนิคเพิ่มความสดชื่นช่วงบ่าย

เทคนิคเพิ่มความสดชื่นช่วงบ่าย

สมองและร่างกายของคนเรามีศักยภาพที่จำกัด ทำให้มีการกำหนดชั่วโมงทำงานไม่ให้เกิน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไรก็ตาม การทำงาน อย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมง จะทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ว่าตอนบ่ายมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง เนื่องจากความเมื่อยล้าและความง่วง

วิธีใดที่สามารถบรรเทาอาการเหล่านี้ได้บ้าง

1. ให้นอนงีบพักเที่ยง

การงีบหลับหลังจากรับประทานอาหาร ประมาณ 10-15 นาที จะทำให้คุณฟื้นพละกำลังกลับมาได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สมองและกล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วนได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดในช่วงครึ่งวันเช้า ส่งผลดีคือความผิดพลาดในการทำงานตอนบ่ายจะน้อยลงด้วย หากที่ทำงานมีห้องให้เจ้าหน้าที่ไปนอนพักได้ แนะนำให้ใช้บริการ การได้พักผ่อนสักครู่ จะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมากขึ้น

2. การดื่มชากาแฟ

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมดื่มชาและกาแฟในตอนเช้าเพราะจะช่วยให้สดชื่นขึ้น ทั้งนี้ ก็สามารถดื่มเพิ่มในตอนบ่าย ช่วง 13:00 น. ถึง 15:00 น. วันละ 1 แก้ว จะทำให้มีความจำดีขึ้นจากสารคาเฟอีนได้ เสริมสร้างสมาธิได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรเลือกสูตรที่มีความหวานน้อย ไม่ใส่ครีมเทียม เพราะจะทำให้คุณมีน้ำหนักเพิ่มและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูงได้

3. การใช้กลิ่นบำบัด

กลิ่นหอมเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นได้ โดยเฉพาะกลิ่นน้ำมันมะนาว กลิ่นน้ำมันสะระแหน่ peppermint ซึ่งอาจใช้เป็นน้ำมันนวด หรือครีมที่มีการแต่งกลิ่นดังกล่าว เอามานวดใส่ฝ่ามือและถูตามหลังไหล่ แขนและขา หรืออาจเลือกใช้เป็น diffuser ให้ความหอมในห้องทำงาน ก็จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นขึ้นได้อย่างมากแน่นอน

4. เอางานที่ชอบทำตอนบ่าย

ตอนเช้าควรจะทำงานที่ใช้พลังสมองมาก หรือต้องทำงานประสานกับคนอื่น เพราะว่าร่างกายของคุณยังมีความสดชื่นมากจากการนอนหลับเต็มที่มาตลอดทั้งคืน ส่วนในตอนบ่าย ควรจะกำหนดให้เป็นเวลาสำหรับงานที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษและไม่ต้องใช้ความคิดซับซ้อนมาก จะทำให้ทำงานอย่างมีแรงจูงใจ กระปรี้กระเปร่าได้โดยอัตโนมัติ

5. ขยับร่างกายเดินพักผ่อน

การเดินยืดเส้นยืดสายในช่วงตอนบ่ายหลังรับประทานอาหาร หรือพักจากการทำงานต่อเนื่องทุก ๆ 1 ชั่วโมง เดินไปสูดอากาศหายใจข้างนอกห้องแอร์บ้าง จะทำให้คุณได้รับออกซิเจนที่บริสุทธิ์ มีการศึกษาพบว่าการได้พักผ่อนสายตาจากคอมพิวเตอร์ มองต้นไม้สีเขียวไกล ๆ สัก 5-10 นาที จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นและสดชื่นขึ้นได้แบบง่าย ๆ

เราหวังว่า เทคนิคเพิ่มความสดชื่นที่กล่าวมา จะทำให้คุณนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ลดความง่วงและความเมื่อยล้าตอนบ่ายได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมดื่มชาและกาแฟ

ความสำเร็จ

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม

ทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะหมายถึงการมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น มีชื่อเสียง มีเงินในบัญชีธนาคารที่มากขึ้น ฯลฯ ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม จึงควรศึกษาทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเพื่อนำไปปรับใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติเป็นประจำ มีดังนี้

1. การเห็นโอกาสในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค หรือบททดสอบยากแค่ไหนในสายงานทั้งรัฐและเอกชน เขาเหล่านั้นจะยิ้มรับและมองเห็นโอกาสที่ตามมา ว่าเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่จะทำให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

2. ไม่ท้อแท้ท้อถอยง่าย ๆ

ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จำเป็นที่ทุกคนต้องใช้กำลังสติปัญญาในการรับมือปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การหาช่องทางตลาดใหม่ ซึ่งหากท้อแท้ หรือถอดใจ ก็จะมีแต่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน และยิ่งทำให้คู่แข่งทิ้งห่าง การสู้ไม่ถอยจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว

3. การลงมือทำงานหนักด้วยตัวเอง

แม้หลายคนจะมีฐานะเป็นลูกของเจ้าของบริษัท แต่ก็ไม่ถือตัวที่จะลงมาเรียนรู้งานระดับล่างสุด ไม่ว่าเป็นงานที่หนักหรือเหนื่อยเพียงไหน การลงมือเรียนรู้และสู้งานหนักเอง จะทำให้ได้เข้าใจระบบการทำงานทั้งของเครื่องจักรกล ระบบเอกสาร บัญชี กฎหมาย การตลาด ฯลฯ รวมถึงทำให้ได้รู้จักเพื่อนและลูกน้องแต่ละคน ว่ามีอุปนิสัยในการทำงานอย่างไร จะทำให้สามารถดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึง และลดโอกาสเกิดปัญหาการคอรัปชั่นในรูปแบบต่าง ๆ ภายในบริษัทได้ด้วยเทคนิคที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมปฏิบัติ

4. การช่างสังเกต

การรู้จักสังเกตแม้เรื่องเล็กน้อย จะช่วยให้มองเห็นสิ่งผิดปกติหรือเกิดการตั้งคำถามที่น่าสนใจ นำมาซึ่งการวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีแนวทางปฏิบัติใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าเป็นสายงานบริการ การผลิตสินค้า การท่องเที่ยว ฯลฯ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงจุดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วย

5. การให้ความสำคัญกับมิตรภาพ

การมีเพื่อนที่ดี จะเป็นคู่คิดและผู้ให้คำปรึกษาที่หลากหลายตามประสบการณ์ของแต่ละคนได้ ซึ่งมิตรภาพที่ดีจะช่วยในการต่อยอดธุรกิจหรือสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในวงการวิชาการได้ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าสาขาอาชีพใด ก็จำเป็นต้องมีเพื่อนแท้ไว้ใกล้ตัว

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 ข้อข้างต้น เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานตัวเองได้ ไม่ว่าจะทำงานในองค์กรรัฐหรือเอกชน ซึ่งจะทำให้ยิ้มสู้ได้กับทุกปัญหา มีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ที่สำคัญ คือ เกิดการสั่งสมอุปนิสัยความช่างสังเกต อดทน และขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นพื้นฐานให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างรอบด้านตามมา

ความสำเร็จ

นิสัยแบบผู้ประสบความสำเร็จที่คุณก็สร้างได้ 2019

นิสัยแบบผู้ประสบความสำเร็จที่คุณก็สร้างได้ 2019

กล่าวได้ว่า ไม่มีใครที่ไม่อยากประสบความสำเร็จ แต่สิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีโอกาสประสบความสำเร็จต่างกัน คือ อุปนิสัย หรือกิจวัตร ที่ทำเป็นประจำ ซึ่งจะส่งผลแบบสะสม ที่ผลักดันให้มีการเติบโตในหน้าที่การงานที่ต่างกัน

เราจึงรวบรวมอุปนิสัยที่สำคัญ จากผู้ประสบความสำเร็จชั้นแนวหน้าในสังคม เพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับใช้และฝึกฝนตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นมาฝากกัน ดังนี้

1. เก็บเงินก่อนใช้จ่าย

การประหยัดอดออมเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการวางแผนและมีวินัยอย่างมาก เมื่อมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายเดือนหรือขึ้นกับชิ้นงาน (กรณีที่รับงานแบบฟรีแลนซ์) ควรทำการจัดสรรหรือแบ่งเงินออมไว้ 1 ใน 3 ส่วนเสมอ ก่อนจะนำส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

2. อดทนและมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ

การอดทนที่จะเรียนรู้งาน ฝึกฝนตัวเองจากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ให้ทำเป็นได้อย่างดี เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิตให้มากที่สุด ความสม่ำเสมอในการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ อยู่เสมอ จะทำให้มีความชำนาญและความสามารถรอบด้านมากขึ้นเรื่อย ๆ

3. ฝันให้ใหญ่กว่าเดิม

การพัฒนาตนเองของผู้ที่ประสบความสำเร็จ มักไม่หยุดเพียงเป้าหมายของการเป็นลูกจ้างที่ดี แต่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว ที่สามารถสร้างความร่ำรวยและชื่อเสียงให้มากยิ่งขึ้น จึงมักมีการศึกษาเพิ่มเติมในหลากหลายศาสตร์ เช่น ศึกษาเทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์ หรือหลักการบริหาร เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขั้นต่อไปอย่างรวดเร็ว

4. คบเพื่อนใหม่ ๆ

การมีเพื่อนหลากหลายวงการ หรือมีแนวคิดที่มาจากหลายวงการ จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดงานให้เติบโตยิ่งขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันเราติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้กับเพื่อนใหม่ ๆ ทั่วโลก ขอเพียงนำไอเดียมาพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นแน่นอน

5. ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้หลากหลาย

การทำกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นการสร้างประสบการณ์ตรง ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เช่น การทำงานอาสาสมัคร การเล่นกีฬา การเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้ ฯลฯ นักธุรกิจชั้นนำจำนวนมากได้แนวคิดที่ต่อยอดธุรกิจได้จากการทำกิจกรรมเหล่านี้

จะเห็นได้ว่าอุปนิสัยที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างดีในทุกสาขาอาชีพ ขอเพียงมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน และตั้งใจนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ก็มั่นใจได้ว่าความสำเร็จในชั้นแนวหน้าของอาชีพรออยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน

ฝึกฝนตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

อาชีพอะไรที่จะหายไปในอนาคต
อาชีพ

อาชีพอะไรที่จะหายไปในอนาคต

อาชีพในอนาคตที่จะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ AI มีอยู่หลายอาชีพ ซึ่งหากนักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพนี้อยู่ในปัจจุบันไม่ปรับตัว ก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตกงานและมีปัญหาทางการเงินได้

ซึ่งเราได้รวบรวมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาฝากกัน ดังนี้

1. พนักงานบริษัททำสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จะพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หลายแบรนด์หนังสือทั้งของในประเทศและต่างประเทศถูกยกเลิกการผลิตหนังสือ เพื่อไปทำในรูปแบบดิจิทัลแทน หากคุณอยู่ในกระบวนการผลิตหนังสือของบริษัทใด ๆ ควรต้องศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับแนวทางการทำงานใหม่ ๆ ให้มากขึ้น

2. การประมง

เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ในพื้นที่ปิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุมได้ จะทำให้มีคุณภาพผลผลิตที่ดีและมากขึ้น ทั้งยังควบคุมต้นทุนดีขึ้น ลดการใช้จำนวนแรงงานและเชื้อเพลิงในการออกทะเลหรือจับในพื้นที่ธรรมชาติ จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาชีพประมงจะลดความสำคัญลงอย่างมาก

3. โรงงานผลิตพลาสติก

เทรนด์ในการรักษ์โลกกำลังมาแรง การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย จะมาแทนที่การใช้พลาสติกซึ่งมักก่อปัญหามลพิษในการกำจัดขยะตามมา บริษัทผลิตสินค้าพลาสติกจึงต้องปรับตัว เช่น มีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการทำให้พลาสติกย่อยสลายได้ง่ายขึ้น หรืออาจต้องปิดกิจการไป ซึ่งส่งผลต่อการเลิกจ้างพนักงานตามมาได้

4. เจ้าหน้าที่ประกันภัย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับประกันมีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน ทั้งยังต้องใช้ความรวดเร็วว่องไวและถูกต้องในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการคำนวณเบี้ยประกันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บริษัทได้ จึงมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AI มาทำหน้าที่แทนคนมากขึ้น ผู้ที่ทำงานสายประกันภัยจึงควรมองหาอาชีพอื่นรองรับเอาไว้ด้วย

5. ร้านจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้มีต้นทุนสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องนำดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงค่าดูแลบำรุงรักษาและวัสดุอื่น ๆ สำหรับการจัดดอกไม้ ทั้งยังมีระยะเวลาของความสดใหม่และมีดอกไม้บางส่วนที่เสียหายจากการขนส่ง ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จำเป็นต้องมีความอดทนสูงและมีเงินทุนสำรองสูง จึงจะสามารถประคับประคองร้านให้รอดได้ในภาวะปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะรัดเข็มขัด ที่ทำให้ลูกค้ามีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต

อาชีพที่ในอนาคตอาจจะหายไป เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านตื่นตัว รับฟังข่าวสารทั้งในและต่างประเทศและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น

รวบรวมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไทย