สิ่งที่ต้องระวัง หากไม่อยากเป็นโรคเครียดจากการทำงาน
สุขภาพ

สิ่งที่ต้องระวัง หากไม่อยากเป็นโรคเครียดจากการทำงาน

ปัจจุบันพบว่ามีคนจำนวนมากเป็นโรคเครียดจากการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและบั่นทอนสุขภาพจิตในชีวิตประจำวันด้วย

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมสาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคเครียดจากการทำงาน เพื่อให้ทุกท่านได้สำรวจและรับมืออย่างเหมาะสม

1. ขาดการวางแผนในการทำงาน ในแต่ละวันคนส่วนใหญ่จะมีงานให้ทำหลายชิ้น เช่น การติดต่อลูกค้า การทำงานเอกสาร การประชุมกับเจ้านาย ฯลฯ หากไม่วางแผนตารางงานให้ดี ก็จะทำให้เกิดการสะสมงานที่คั่งค้างเป็นจำนวนมากและเกิดความเครียดได้ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่นิยมรับงานฟรีแลนซ์เสริมเพื่อเพิ่มเงินรายได้ ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอจนกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวด้วย ก่อนการรับงานใด ๆ จึงควรวางแผนและบริหารจัดการเวลาตามตารางเวลาให้ลงตัวเสมอ

2. ขาดอำนาจในการตัดสินใจ ทำให้รู้สึกไม่มีคุณค่าในที่ทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องมีการทำงานเป็นทีม ถ้าผู้นำหรือผู้จัดการทีมมีบทบาทในการควบคุมทิศทางและการตัดสินใจของทีมมากเกินไป จนขาดการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง ก็อาจทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกเครียดและรู้สึกขาดความภูมิใจในตนเองและเกิดภาวะเครียดสะสมตามมาได้

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นไปในทางแข่งขันมากกว่าช่วยเหลือกัน มักจะเกิดจากคนอายุใกล้เคียงกันที่ทำงานในสายอาชีพเดียวกัน โดยมักอยู่ในตำแหน่งที่มีความก้าวหน้าและรายได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง หากมีทัศนคติเชิงลบต่อกัน จะยิ่งเพิ่มความเครียดและความกดดันในการทำงาน ทำให้ขาดความสุขในการทำงานและกลายเป็นโรคเครียด รวมถึงโรคซึมเศร้าและโรคนอนไม่หลับได้

4. ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เมื่อนโยบายของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนให้พนักงานทำงานเพิ่มในด้านที่ไม่ถนัด หรือกรณีมีการควบรวมกิจการของบริษัทและเตรียมปลดพนักงานที่ประสิทธิภาพต่ำ ก็จะทำให้พนักงานเกิดความเครียดอย่างสูงจนกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้

5. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงดังรบกวนสมาธิในการทำงาน สภาพอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก ขาดอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวก ฯลฯ จะทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ส่งผลเสียต่อสุขภาพและบั่นทอนความสุขในการทำงานได้

6. ไม่ได้รับการส่งเสริม หากทำงานอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงไม่ได้รับการผลักดันให้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ก็จะทำให้เป็นโรคเครียดได้

ในการทำงาน ทุกคนต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเครียด ซึ่งสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเจ้านายและเพื่อนร่วมงานนับว่ามีผลต่อภาวะเครียดอย่างมาก หากคุณรู้สึกว่ากำลังเข้าข่ายเป็นโรคเครียด ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาให้ตรงกับสาเหตุต่อไป

สาเหตุที่ทำให้คนเป็นโรคเครียด