อาชีพอะไรที่จะหายไปในอนาคต
อาชีพ

อาชีพอะไรที่จะหายไปในอนาคต

อาชีพในอนาคตที่จะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ AI มีอยู่หลายอาชีพ ซึ่งหากนักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพนี้อยู่ในปัจจุบันไม่ปรับตัว ก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตกงานและมีปัญหาทางการเงินได้

ซึ่งเราได้รวบรวมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาฝากกัน ดังนี้

1. พนักงานบริษัททำสื่อสิ่งพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ จะพบว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หลายแบรนด์หนังสือทั้งของในประเทศและต่างประเทศถูกยกเลิกการผลิตหนังสือ เพื่อไปทำในรูปแบบดิจิทัลแทน หากคุณอยู่ในกระบวนการผลิตหนังสือของบริษัทใด ๆ ควรต้องศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับแนวทางการทำงานใหม่ ๆ ให้มากขึ้น

2. การประมง

เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ในพื้นที่ปิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ควบคุมได้ จะทำให้มีคุณภาพผลผลิตที่ดีและมากขึ้น ทั้งยังควบคุมต้นทุนดีขึ้น ลดการใช้จำนวนแรงงานและเชื้อเพลิงในการออกทะเลหรือจับในพื้นที่ธรรมชาติ จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาชีพประมงจะลดความสำคัญลงอย่างมาก

3. โรงงานผลิตพลาสติก

เทรนด์ในการรักษ์โลกกำลังมาแรง การใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย จะมาแทนที่การใช้พลาสติกซึ่งมักก่อปัญหามลพิษในการกำจัดขยะตามมา บริษัทผลิตสินค้าพลาสติกจึงต้องปรับตัว เช่น มีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการทำให้พลาสติกย่อยสลายได้ง่ายขึ้น หรืออาจต้องปิดกิจการไป ซึ่งส่งผลต่อการเลิกจ้างพนักงานตามมาได้

4. เจ้าหน้าที่ประกันภัย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับประกันมีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน ทั้งยังต้องใช้ความรวดเร็วว่องไวและถูกต้องในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการคำนวณเบี้ยประกันตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บริษัทได้ จึงมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AI มาทำหน้าที่แทนคนมากขึ้น ผู้ที่ทำงานสายประกันภัยจึงควรมองหาอาชีพอื่นรองรับเอาไว้ด้วย

5. ร้านจัดดอกไม้

การจัดดอกไม้มีต้นทุนสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ต้องนำดอกไม้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงค่าดูแลบำรุงรักษาและวัสดุอื่น ๆ สำหรับการจัดดอกไม้ ทั้งยังมีระยะเวลาของความสดใหม่และมีดอกไม้บางส่วนที่เสียหายจากการขนส่ง ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จำเป็นต้องมีความอดทนสูงและมีเงินทุนสำรองสูง จึงจะสามารถประคับประคองร้านให้รอดได้ในภาวะปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะรัดเข็มขัด ที่ทำให้ลูกค้ามีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต

อาชีพที่ในอนาคตอาจจะหายไป เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วและภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านตื่นตัว รับฟังข่าวสารทั้งในและต่างประเทศและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น

รวบรวมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไทย