อาชีพ

ธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจแนวใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันเริ่มเห็นหลาย ๆ องค์กรมีนโยบายที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะเห็นผลที่กระทบต่อคนและสัตว์โลกอย่างมากมาย จึงถึงเวลาที่เราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการพลาสติกและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังกันเสียที นอกจากนี้ก็มีแนวคิดการทำธุรกิจที่ใส่ใจในเรื่องนี้กันมากขึ้น ซึ่งเราขอนำเสนอ 5 แนวคิดที่น่าสนใจ เผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นรักษ์โลก

5 แนวคิดที่น่าสนใจในเรื่องธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ

ในอดีตหากต้องใช้วัสดุใส่อาหารเวลาอยู่นอกบ้านที่สามารถใช้แล้วทิ้งได้แบบสะดวก ตัวเลือกอันดับแรกคงไม่พ้นวัสดุจากโฟม ซึ่งปัจจุบันก็พบว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม สามารถส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมีแนวคิดผลิตวัสดุใส่อาหารแทนโฟมมากขึ้น อย่างเช่น ชานอ้อยหรือกาบหมาก ถ้าใครที่มองเห็นว่าวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือทิ้งแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากสามารถขึ้นรูปได้ง่ายและมีความคงทนระดับหนึ่ง ก็ลองนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้

กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ทำกระเป๋ามีมากมายหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุสังเคราะห์หรือถ้าเป็นหนังแท้จากธรรมชาติก็มีต้นทุนราคาสูงและต้องผ่านกระบวนการมากมาย แต่ปัจจุบันนี้มีการผลิตกระเป๋าโดยใช้วัสดุจากกาบกล้วย ซึ่งถือเป็นการต่อชีวิตให้วัสดุเหลือทิ้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาสร้างมูลค่าได้มากกว่าเดิมหลายเท่า โดยสามารถใช้งานได้มากกว่า 5 ปี แต่ต้องดูแลระวังไม่ให้เปียกน้ำ ถือเป็นธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ร้านขายของแบบแบ่งบรรจุ

บรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำยาต่าง ๆ ที่เราซื้อมาเพื่อใช้ในบ้านก่อให้เกิดขยะพลาสติกได้มากมาย การที่มีร้านที่เราสามารถนำขวดไปเติมน้ำยาได้ จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดขยะพลาสติกเหล่านี้ หากมีร้านที่มีแนวคิดเช่นนี้ในทุกชุมชนก็จะช่วยลดขยะที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น นอกจากจะกระจายรายได้ให้ชุมชนแล้ว ยังเป็นการเที่ยวแบบรักษ์โลกด้วย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทริปที่ให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงลดการสร้างขยะพลาสติก ได้เที่ยวแล้ว ยังได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปในตัว จึงเป็นอีกธุรกิจที่น่าสนับสนุน

อุปกรณ์ช่วยย่อยขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ย

วิธีการจัดการขยะเปียกของหลาย ๆ บ้านอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งถ้าบ้านไหนมีพื้นที่มาก ก็อาจใช้วิธีฝังกลบหรือหมักด้วยตัวช่วยทางชีวภาพอื่น ๆ แต่หลายบ้านก็มีพื้นที่จำกัด การหาวิธีกำจัดขยะโดยใช้พื้นที่ปริมาณน้อย ๆ ภายในเวลาอันสั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องย่อยเศษอาหารแบบใช้ไฟฟ้าโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วย และยังมีบางแนวคิดที่ใช้ประโยชน์จากวงจรชีวิตของหนอน โดยให้หนอนเป็นตัวช่วยย่อยอาหารและเติบโตเป็นแมลงได้ต่อไปด้วย

แนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องทำเป็นธุรกิจเพื่อให้คนรู้จักเป็นวงกว้างเท่านั้น การที่เราเริ่มต้นทำอะไรเท่าที่จะทำได้ ก็เป็นทางหนึ่งที่แสดงออกถึงการรักษ์โลกแล้ว

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์